جستجو

خدمات

صفحه اصلي
درباره ما
اخبار
سوالات متداول
تماس با ما
اطلاعات مفید

گروه ساروبن ارائه دهنده خدمات نمایشگاهی، طراحی وب و مالتی مدیا، طراحی گرافیک، عکاسی دیجیتال، چاپ دیجیتال و افست، مشاوره برنامه ریزی تبلیغات

     

اطلاعات مفيد

             

  • اهداف و مقررات عمومي نمايشگاههاي بين المللي

 

الف – اهداف:

عرضه و معرفي آخرين دستاوردها و توليدات صنعتي داخلي و ساير كشورها .

معرفي فن آوري و توانمنديهاي صنعتي , خدماتي و ايجاد امكان ارتباط و مبادله دانش فني .

تمهيد شرايط و امكان برقراري تماس مستقيم بين خريداران داخلي با فروشندگان توليدات صنعتي ديگر كشورها جهت عقد قراردادهاي تجاري و بازرگاني .

توسعه مناسبات اقتصادي , بازرگاني فيمابين تجار و بخشهاي تجاري كشور و بازرگانان و بخشهاي تجاري صنعتي ساير كشورهاي شركت كننده در نمايشگاه .

 

ب – برگزار کننده نمایشگاه:

شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران

 

ج – مکان برگزاری نمایشگاه:

ايران , تهران, بزرگراه شهيد چمران , خيابان سئول , محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران

 

د – مدت، تاریخ و ساعات کار نمایشگاه:

شركت در مورد تاريخ ,‌ مدت و همچنين ساعات كار هر يك از نمايشگاهها بطور جداگانه و مستقل تصميمات مقتضي اتخاذ مي نمايد .

 

ه – نحوه مشارکت:

1 -  متقاضي شركت در نمايشگاه موظف است برگه هاي مربوط به ثبت نام را با دقت مطالعه و نسبت به تكميل دقيق آن اقدام نمايد . در اين خصوص برگه مشاركت فني حائز اهميت بيشتري است .

 

تذكر: در شرايط مشابه و يكسان براي مشاركت كنندگاني كه نمايندگان رسمي يك شركت خارجي مي باشند و كالاهاي قابل ارائه و توليدات و خدمات ايشان از يك منبع سرچشمه ميگيرد اولويت با نماينده رسمي آن شركت مي باشد كه در ايران دفتر نمايندگي دارد . (ارائه يك نسخه از تصوير نامه نمايندگي از طرف شركت مربوطه الزامي است)

 

2 -  لازم است متقاضي بر اساس شرايط اعلام شده در برگه برآورد هزينه اجاره محل , اعم از فضاي باز يا سرپوشيده كل مبلغ را محاسبه و به شماره حساب تعيين شده در بانك مربوطه (اعلام شده در فرم ثبت نام) واريز و رسيد آن را حداكثر ظرف مدت 24 ساعت به امور مالي شركت تحويل و تاييديه دريافت نمايد .

3 -  متقاضي بايد برگه هاي تكميل شده را با تاييديه دريافت وجه از امور مالي شركت ضميمه نموده و حداكثر 40 روز قبل از تاريخ افتتاح نمايشگاه به مدير نمايشگاه مربوطه تحويل نمايد .

4 -  شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ تحويل مدارك متقاضي نسبت به بررسي درخواست هاي ارائه شده اقدام و در صورت تاييد مدارك متقاضيان , موافقت مشاركت در نمايشگاه را به وي اعلام مي نمايد .

5 -  شركت در رد يا قبول درخواست متقاضيان در مدت زمان تعيين شده بر اساس مقررات با نظر هياتي متشكل از كارشناس امور نمايشگاهي , كارشناس امور فني, با تاييد مديريت نمايشگاههاي خارجي مختار است.

6 -  مديريت شركت سهامي نمايشگاه طبق دستورالعمل اجرايي مصوب واگذاري غرفه حداكثر ظرف مدت 20 روز قبل از افتتاح و برگزاري نمايشگاه نسبت به تعيين محل مناسب فضاي باز يا سرپوشيده حسب درخواست متقاضي اقدام و موقعيت آن را به متقاضي اعلام مي نمايد .

7 -  درخواست افزايش مساحت محل اعم از فضاي باز يا سر پوشيده از سوي متقاضي مي باشد حداكثر ظرف مدت 30 روز قبل از افتتاح به مديريت نمايشگاه اعلام شود و در صورت تاييد درخواست, متقاضي موظف است نسبت به پرداخت وجوه اضافي مطابق بندهاي 3 و 4 اقدام نمايد .

8 -  هرگونه تغيير , تعويض غرفه و يا واگذاري محل تعيين شده به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ممنوع است و با متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد .

9 -  در شرايط اضطراري , شركت مي تواند حداكثر 30 روز قبل از افتتاح و برگزاري نمايشگاه محل غرفه متقاضي را تغيير داده و يا نسبت به فسخ قرارداد واگذاري اقدام نمايد. كه در اين صورت وجه دريافتي به متقاضي مسترد خواهد شد .

10 -  متقاضي شركت در نمايشگاه مي تواند حداكثر تا 30 روز قبل از افتتاح و برگزاري نمايشگاه درخواست انصراف خود از حضور و شركت در نمايشگاه را كتبا پس از ثبت در دبيرخانه شركت به مديريت نمايشگاه ارائه نمايد . در اين صورت معادل 10 %   از كل مبلغ اجاره بهاي پرداختي به عنوان هزينه هاي مترتبه از كل مبلغ پرداختي كسر خواهد شد و شركت موظف است الباقي مبلغ پرداختي را به متقاضي مسترد نمايد .

11 -  متقاضياني كه مايلند براي آماده سازي غرفه خود از وسايل پيش ساخته و با تزئينات متفرقه به مسئوليت خود (غير از شركت) استفاده نمايند موظفند به ازاي هر متر مربع فضايي كه به آنان اختصاص يافته است مبلغ 15000 ريال به شماره حساب 90055 نزد بانك ملي شعبه نمايشگاه به نام شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي واريز و فيش آن را به امور مالي شركت تحويل و رسيد مربوطه را حداكثر 30 روز قبل از افتتاح به مديريت طراحي و غرفه آرايي شركت نمايشگاهها ارائه نمايند .

 12 -  متقاضياني كه غرفه با وسايل پيش ساخته درخواست مي كنند در صورت انصراف تا يك ماه قبل از شروع نمايشگاه مي بايست مبلغ 20% از مبلغ غرفه سازي را به حساب شركت واريز نمايند . چنانچه اعلام انصراف بعد از تاريخ فوق انجام گيرد 100% مبلغ غرفه سازي از آنان دريافت خواهد شد .

13 -  خروج كالا  و اموال مشاركت كنندگان پس از پايان نمايشگاه منوط به اخذ برگه تسويه حساب از امور مالي شركت مي باشد و بديهي است شركت مجاز است از خروج اموال و كالاهاي مشاركت كنندگاني كه برگه تسويه حساب نهايي را اخذ ننموده اند جلوگيري نمايد .

 

و – چگونگی عرضه و نمایشگاه کالاها

نمايش و عرضه هرگونه كالا همچون اسلحه , مواد منفجره , نوشابه هاي الكلي , مواد مخدر و ... كه معرفي و نمايش آن ها مغاير با شئونات اسلامي است ممنوع  مي باشد .

در دوران برگزاري نمايشگاه مشاركت كنندگان موظفند كالاها و وسايل ضروري خود را صبح ها قبل از ساعت 9 صبح به غرفه ها حمل نمايند و بعد از ظهرها پس از پايان ساعت بازديد از نمايشگاه با اخذ مجوز لازم خارج نمايند .

مسئوليت نگهداري كالاها از هنگام ورود كالاها تا خروج آنها از محوطه نمايشگاه در طول ساعت كار و بازديد از نمايشگاه به عهده مشاركت كنندگان است و پس از پايان ساعت كار و پلمپ سالنها مسئوليت حفظ اموال به عهده شركت مي باشد . لذا كليه مسئولين غرفه ها موظفند خود و يا نماينده آنان قبل از فك پلمپ سالنها در محل حضور داشته باشند . هرگونه عواقب ناشي از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه هاي مي باشد .

مشاركت كنندگان مي توانند در صورت كسب موافقت كتبي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي طرز كار ماشين آلات و تجهيزات خود را جهت بازديد كنندگان به نمايش گذارند. رعايت كليه نكات ايمني و اقدامات احتياطي در اين مورد توسط شركت كننده ضروري است و شركت نمايشگاهها هيچگونه مسئوليتي در قبال حوادث يا خسارات احتمالي را به عهده نمي گيرد .

در صورت بروز هرگونه خسارت جاني و يا مالي ناشي از نمايش عملي كاركرد ماشين آلات و تجهيزات , مشاركت كنندگان , متعهد , ملزم و ضامن جبران خسارات وارده بر اساس نظر كارشناسي كارشناسان و مسئولين ذيربط نمايشگاه خواهند بود .

ارائه تصوير فاكتور و يا فاكتورهائيكه كالاهاي آنها از خارج كشور به محل و نمايشگاه وارد مي شوند و پس از اتمام نمايشگاه نياز به مجوز ترخيص دارند همراه نامه شركت كننده , به دفتر مديريت امور اجرايي قبل از برگزاري نمايشگاه الزامي است , در غير اينصورت از صدور مجوز ترخيص خودداري خواهد شد .

نمايش كالاهاي خارجي يا تبليغ براي آنها ازقبيل نصب تابلو, پوستر , توزيع بروشور و ... در بخش محصولات داخلي ممنوع است و در صورت نمايش يا تبليغ , طبق مقررات بخش خارجي , هزينه هاي غرفه بصورت ارزي محاسبه و از شركت كننده مربوطه دريافت خواهد شد .

 

 

دستورالعمل نحوه محاسبه هزينه اجاره غرف و خدمات جنبي آن ريالي و ارزي

 

ز- کارت تردد و پارکینگ

كليه غرفه داران در صورت نياز و تاييد ستاد برگزاري نمايشگاه مي توانند يك عدد كارت تردد خودرو تا يك روز قبل از زمان افتتاح نمايشگاه دريافت دارند .

در زمان برگزاري نمايشگاه ورود خودرو به داخل محوطه ممنوع مي باشد و در صورت مشاهده برابر ضوابط جاري نمايشگاه ( حمل با ليفتراك) اقدام خواهد شد . ( جانبازان بالاي 70% از اين امر مستثني مي باشند.)

در زمان برگزاري نمايشگاه مشاركت كنندگان مجاز به توقف خودرو در خيابانهاي منتهي به نمايشگاه نيستند . اين افراد ميتوانند از پاركينگهايي كه توسط شركت مشخص خواهد شد استفاده كنند .

براي شركت كنندگان بر اساس مساحت غرفه آنها و ضوابط مربوط و درخواست كتبي با ذكر شماره اتومبيل هاي مورد نياز كارت توقف در پاركينگ هاي شركت سهامي طبق جدول ذيل صادر خواهد شد .

 

تعداد كارت                   فضاي باز                                  تعداد كارت                              فضاي بسته

    1                       50 متر مربع                                       1                                    12 متر مربع

    2                    50-100 متر مربع                                     2                                12-50 متر مربع

   3                100 متر مربع به بالا                           3                              50 متر مربع به بالا                    

 

ح – کارت شناسایی

براي ورود مشاركت كنندگان و كاركنان غرفه ها به محوطه نمايشگاه جهت برپايي يا اداره غرفه در طول نمايشگاه كارتهاي مخصوصي صادر و بطور رايگان به آنان واگذار مي شود تعداد كارتهاي مزبور بر اساس سطح زير پوشش هر غرفه و طبق جدول زير صادر        خواهد شد .

مشاركت كنندگان ملزم به نصب كارت ارائه شده به روي سينه خود هستند .

متصديان غرفه ها موظف به رعايت شئونات اسلامي مي باشند و در صورت عدم رعايت آن , ضمن اخذ كارت شناسايي از حضور آنان در غرفه جلوگيري خواهد شد .

كارت شناسايي به هيچ عنوان قابل واگذاري به غير نمي باشد و با متخلفين برابر ضوابط برخورد خواهد شد .

 

فضاي باز            تا                          50 مترمربع                              2 كارت

از 100 مترمربع     تا                        300 مترمربع                              3 كارت

از 300 مترمربع     تا                        500 مترمربع                              4 كارت

از 500 مترمربع     تا                        800 مترمربع                              6 كارت

از 800 مترمربع     تا                       1200 مترمربع                             8 كارت

از 1200 مترمربع   تا                       1500 مترمربع                            10 كارت

از 1500 مترمربع   تا                       2000 مترمربع                            12 كارت

                                           از 2000 مترمربع به بالا                       14 كارت

 

فضاي سرپوشيده تا                        12 متر مربع                                2 كارت

از 12 متر مربع     تا                        24 متر مربع                                3 كارت

از 24 متر مربع     تا                       50 متر مربع                                 4 كارت

از 50 متر مربع     تا                      100 متر مربع                                6 كارت

از 100 متر مربع    تا                     150 متر مربع                                8 كارت

از 150 متر مربع    تا                     300 متر مربع                              10 كارت

از 300 متر مربع    تا                     500 متر مربع                              12 كارت

از 500 متر مربع    تا                     800 متر مربع                              14 كارت

از 800 متر مربع    تا                   1000 متر مربع                              16 كارت

                                         از 1000 متر مربع به بالا                       20 كارت

 

ط- کاتالوگ

1 -  در كاتالوگ هر نمايشگاه نام , نشاني , شماره تلفن , دورنگار و پست الكترونيكي مشاركت كنندگان و مشخصات كالاهاي عرضه شده توسط آنان به ترتيب حروف الفبا و به دو زبان فارسي و انگليسي تنظيم و درج مي شود .

2 -  كاتالوگ بر اساس اطلاعات ارائه شده در برگ درخواست متقاضيان تنظيم و نشر خواهد شد . بنابر اين مسئوليت هرگونه نقص يا اشتباه در اطلاعات و مشخصات مشاركت كنندگان و يا كالاها بر عهده متقاضي خواهد بود .

 

ی- انتشارات و تبلیغات

مشاركت كنندگان جهت نمايش و توزيع هر گونه كتاب , بولتن , بروشور , فيلم و نظاير آن در داخل غرفه در دوران برگزاري نمايشگاه بايد قبلا با روابط عمومي شركت هماهنگي نموده و نسبت به اخذ مجوز اقدام نمايند .

مشاركت كنندگان مجاز به تبليغ براي كالاهاي خود به روش تبليغات سوء عليه كالاهاي مشابه ساير مشاركت كنندگان نيستند .

پرچمها و علامات مربوط به مشاركت كنندگان بايد در محدوده محل غرفه آنها نصب شود نصب اين علائم يا پرچمها در مسير هاي اصلي و فرعي مجاز نيست .

نصب و استفاده از هرگونه وسايل و تجهيزات تبليغاتي و سمعي و بصري كه براي ساير مشاركت كنندگان ايجاد مزاحمت نمايد اكيدا ممنوع است .

 

ک – عکاسی و خطاطی

شركت سهامي نمايشگاه ها حق دارد از هر قسمت نمايشگاه عكس يا نقشه يا فيلم تهيه نمايد اين آثار ممكن است براي درج در انتشارات نمايشگاه مورد استفاده قرار گيرد و مشاركت كنندگان نمايشگاه حق هيچگونه ادعايي از بابت حق الامتياز نخواهند داشت .

فيلمبرداران , عكاسان و خطاطان جهت تهيه فيلم , عكس يا خطاطي در نمايشگاه موظف به هماهنگي با روابط عمومي شركت سهامي نمايشگاهها و اخذ مجوز از آن اداره خواهند بود .

مشاركت كنندگان مجاز به نصب هيچگونه تابلو و نوشتن شعارهاي تبليغي بر روي ديوارهاي نمايشگاه نيستند .

 

* توجه

در ارتباط با كليه امور تبليغات , انتشارات و اطلاع رساني (اعم از امور رسانه هاي داخلي و خارجي) و تشريفات و برنامه هاي افتتاحيه و اختتاميه و استفاده از سالنهاي همايش و امثال آنها , هماهنگي و كسب مجوز از اداره روابط عمومي و امور بين الملل شركت نمايشگاهي الزامي است .

 

ل - خدمات

در محوطه نمايشگاه تسهيلات و خدمات بانكي , بيمه اي , گمركي , پست و تلگراف و تلفن و دورنگار , مركز اطلاع رساني و اينترنت سالن سخنراني و نمايش فيلم , چاپ و تكثير و حمل و نقل كالاها شامل جراثقال بالابر (ليفتراك) , گل و گياه در دسترس مشاركت كنندگان قراردارد. متقاضيان مي توانند در مقابل پرداخت وجه از اين تسهيلات استفاده نمايند .

ورود هرگونه جراثقال و بالابر (ليفتراك) از سوي مشاركت كنندگان ممنوع مي باشد ليكن در موارد اضطراري ورود اين ماشين آلات با كسب مجوز از مسئولين  ذيربط و پرداخت هزينه هاي مترتبه بلامانع مي باشد .

 

م- مرکز اطلاع رسانی نمایشگاهی

مركز اطلاع رساني مجهز به بانك اطلاعات جهاني و شبكه سراسري اينترنت و كتابخانه تخصصي در دوران نمايشگاه و طول سال آماده ارائه اطلاعات نمايشگاهي به متقاضيان مي باشد .

روابط عمومي نمايشگاههاي بين المللي در ابعاد وسيع جهت ارائه خدمات نشر , تبليغ يا خدمات جنبي آماده همكاري و پاسخ به سئوالات متقاضيان مي باشد .

به منظور آشنايي شركت كنندگان و صادركنندگان با بازارهاي جديد صادراتي و همچنين آگاه كردن شركت كنندگان و صادركنندگان و كارشناسان از آخرين تحولات و مقررات و تسهيلات صادراتي بر حسب ضرورت همايشهايي توسط سازمانهاي ذيربط برگزار مي گردد كه برنامه آنها از قبل تهيه شده و همزمان با ثبت نام به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد .

 

ن- بیمه

شركت كنندگان در نمايشگاهها ملزم و موظفند كالاهاي نمايشي خود را قبل از ورود به نمايشگاه و حداقل سه روز پس از اتمام نمايشگاه نزد يكي از شركتهاي بيمه , بيمه كامل نمايند تا در صورت بروز خسارت احتمالي , جبران گردد و تصوير بيمه نامه را جهت ثبت و نگهداري در پرونده به مديريت نمايشگاه ارائه نمايند . بهديهي است در غير اين صورت از ثبت نام متقاضي خودداري مي شود .

مشاركت كنندگان مكلفند خسارات ناشي از آتش سوزي , سرقت و ... را كه در نتيجه فعاليت يا اعمال كاركنان آنها در داخل يا محل نمايشگاه كالا به ماشين آلات و تجهيزات و دكوراسيون غرفه و كالاهاي نمايشي ديگران و بازديدكنندگان وارد مي شود را جبران نمايند .

شركت كنندگان همچنين مسئول اتفاقات و تصادفاتي هستند كه براي كارگران غرفه هنگام حمل و نقل كالا با ماشين آلات و غيره بروز مي كند .

 

س- امنیت

درب سالنها طي شش ماهه اول سال هر روز ساعت 9 صبح براي مشاركت كنندگان و ساعت 10 جهت بازديدكنندگان باز مي شود و راس ساعت 18 بسته خواهد شد . زمان مذكور در طي نيم سال دوم مطابق با ساعت رسمي كشور تغيير مي كند .

شركت تدابير ايمني لازم را براي حفاظت كلي از سالنها و غرفه ها در طول برگزاري نمايشگاه به كارخواهد برد . با اين وصف توصيه مي شود مشاركت كنندگان راسا نيز اقدامات احتياطي مناسب را براي مراقبت از كالاها و وسايل خود در ساعت بازديد به عمل آورند .

مشاركت كنندگان يا نمايندگان آنها بايد در طول ساعت بازديد جهت مراقبت از كالاها و پاسخ گويي به سئوالات بازديدكنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند .

مشاركت كنندگان مجاز به تعطيل غرفه , سالن و يا محل نمايش كالاهاي خود در طول ساعات رسمي بازديد نيستند .

بمنظور مراقبت هرچه بيشتر از اشياي قيمتي پيشنهاد مي شود مشاركت كنندگان مراقبتهاي ويژه و خاص معمول دارند .

 

ع – آتش سوزی

شركت ترتيبي اتخاذ كرده است كه در طول مدت برگزاري نمايشگاه يك ايستگاه آتش نشاني مجهز در داخل نمايشگاه داير و آماده ارائه خدمات باشد .

مشاركت كنندگان موظفند هرگونه اشيا قابل اشتعال ( از قبيل جعبه هاي خالي , وسايل بسته بندي و غيره ) را از محل نمايشگاه خارج نمايند .

نگهداري چراغهاي بدون حفاظ يا وسائل شعله زا در داخل غرفه ها و سالن ها ممنوع است . همچنين نگهداري مواد نفتي و ساير مواد آتش زا در داخل غرفه بدون موافقت كتبي شركت مجاز نيست, مشاركت كنندگاني كه به وسايلي از قبيبل نفت و ساير مواد از اين قبيل براي نمايش كالاهاي خود نيازمندند بايد قبلا با مقامات آتش نشاني نمايشگاه مذاكره نموده و بر اساس دستورالعمل مربوطه اقدام كنند .

 

ف- مرکز خدمات صادراتی

مركز خدمات صادراتي متشكل از نمايندگان  وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط در سالن شماره 16 داير بوده و آماده ارائه اطلاعات بازرگاني و ساير خدمات مورد نياز صادركنندگان مي باشد .

 

ظ- تخلفات

شركت سهامي نمايشگاهها مجاز است غرفه مشاركت كنندگاني كه مقررات را رعايت نمي كنند در هر زمان كه صلاح بداند تعطيل نمايد و در اين صورت مشاركت كنندگان حق مطالبه مبالغ پرداخت شده (بابت اجاره غرفه و خدمات مرتبط با نمايشگاه ) را نخواهند داشت .

 

ق – تخلیه فضای نمایشگاه از کالا

مشاركت كنندگان پس از پايان برگزاري نمايشگاه و اخذ برگه تسويه حساب از شركت موظف به تخليه غرفه , سالن و يا فضاي باز مورد استفاده  براي نمايش كالاهاي خود هستند .

كليه وسايل , كالاها و لوازمي كه براي دكوراسيون غرفه ها بكار رفته است بايد از غرفه ها خارج و غرفه , سالن يا فضاي باز به همان صورت اوليه تحويل شركت سهامي نمايشگاهها شود .

حداكثر مهلت براي تخليه و خارج نمودن كالاها از غرفه ها سه روز پس از پايان نمايشگاه است .

چنانچه مشاركت كنندهاي نتواند ظرف مدت مذكور غرفه خود را تخليه نمايد شركت سهامي نمايشگاهها هيچ گونه مسئوليتي در قبال حفظ و نگهداري و خسارات وارده به كالاهاي نمايشي نخواهد داشت .

كالاهاي وارداتي از طريق گمرك نمايشگاهها بايد حداكثر سه روز پس از پايان نمايشگاه به انبار گمرك نمايشگاهها تحويل گردد .

در صورت انتقال باقي مانده كالاها به انبار سرپوشيده و يا فضاي باز هزينه هاي انبارداري طبق تعرفه محاسبه و دريافت خواهد شد .

 

تبصره : در صورتيكه بعلت اختلاف از خروج اجناس شركت كنندگان جلوگيري شود اجناس مورد بحث مشمول هزينه انبارداري خواهد شد.

 

ش – مقررات فنی نمایشگاه

 ساختمان , سالن و غرفه   

مشاركت كنندگان موظفند دو سري از طرحها و نقشه هاي مربوط به ساختمان غرفه و فضاي باز خود را كه نشان دهنده وضعيت افقي و عمودي طرح و نقاط اتصال برق , آب و تلفن مي باشد حداكثر 30 روز قبل از افتتاح نمايشگاه به شركت سهامي نمايشگاهها تسليم نمايند .

نقشه هاي اجرايي غرفه هايي كه توسط متقاضي اجرا مي شود مي بايست حداقل 30 روز قبل از شروع نمايشگاه جهت تاييد به مديريت طراحي و غرفه آرايي ارائه گردد در غير اينصورت از شروع غرفه سازي ممانعت بعمل خواهد آمد .

شركت سهامي نمايشگاهها حق هرگونه تغيير در طرحهاي مشاركت كنندگان را دارد و عدول از تغييرات داده شده در طرحها به شركت سهامي نمايشگاهها حق مي دهد نسبت به تخريب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزينه هاي مربوطه را از مشاركت كننده اخذ نمايند .

كارهاي ساخت و ساز در غرفه بايد دو روز قبل از افتتاح نمايشگاه پايان يابد  و مشاركت كنندگان موظفند كليه وسايل غير قابل استفاده از قبيل نخاله هاي ساختماني و جعبه خالي و غيره را يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه از غرفه ها خارج نمايند در غير اينصورت شركت راسا اقدامات لازم را بعمل آورده و هزينه هاي مربوطه را از صاحبان غرفه دريافت خواهد نمود .

مشاركت كنندگان حق هيچگونه تغيير در غرفه ها و يا فضاي باز اعم از رنگ آميزي و ساخت و ساز بدون اخذ موافقت از شركت سهامي نمايشگاهها را ندارند .

مشاركت كنندگاني كه از فضاي باز نمايشگاهي استفاده مي نمايند مجاز به استفاده از مصالح ساختماني و ايجاد تاسيسات و فعاليتهاي ساختماني نخواهند بود . بنابر اين شركت سهامي نمايشگاهها از ادامه عمليات اينگونه مشاركت كنندگان جلوگيري نموده و خسارات مربوطه از مشاركت كننده دريافت خواهد شد .

كليه عمليات اجرايي و آماده سازي غرفه (ساخت و ساز) بايد 48 ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد به گونه اي كه غرفه قابل بهره برداري باشد . و كليه عمليات غرفه چيني 24 ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد به صورتي كه نياز به هيچگونه اقدامي تا زمان افتتاح نداشته باشد . قابل ذكر است كه متخلفين به ازاي هر ساعت اضافه حضور در غرفه موظفند تا 10% از كل ارزش اجاره بها غرفه را به عنوان ديركرد پرداخت نمايند .

در صورتي كه غرفه به وسيله مشاركت كننده ساخته شده باشد بايد مستحدثات توسط مشاركت كننده تخريب شو د.

مهلت تخريب تاسيسات و مستحدثاتي كه در فضاي نمايشگاه بوجود آمده هفت روز پس از پايان نمايشگاه است .

در صورت هرگونه قصور از سوي مشاركت كننده در اين امر شركت سهامي نمايشگاهها راسا به تخريب تاسيسات و مستحدثات اقدام كرده و هزينه هاي مربوط را از مشاركت كننده اخذ خواهد كرد .

ما به التفاوت مبلغ اضافه يا كسر متراژ واگذار شده تا 20 % با توجه به طراحي و نقشه كشي سالنها, با نظر مديريت طراحي و غرفه آرايي محاسبه و از سوي طرفين قابل پرداخت خواهد بود .

 

 برق ، آب ، تلفن 

1 -  تامين روشنائي محوطه نمايشگاه و سالنها بعهده شركت سهامي نمايشگاهها ميباشد .

2 -  شرکت كننده موظف است 45 روز قبل از افتتاح نمايشگاه نسبت به تسليم نقشه كامل محل اتصال آب ، برق و تلفن اقدام نمايد.

3 -  درصورت نياز به برق بيش از 5 كيلو وات و 3 فاز ، شركت كننده موظف است مراتب را طي درخواست كتبي حداكثر تا 45 روز قبل از افتتاح به نمايشگاه بين المللي اعلام نمايد .

4 -  تحويل و واگذاري تلفن موكول به تكميل و ارائه فرم درخواست كتبي توسط شركت كننده و پرداخت هزينه هاي تعيين شده و تحويل آن به واحد مخابرات مي باشد .

5 -  ميزان هزينه هاي برق اضافي مصرف شده كه در اختيار غرفه ها قرار مي گيرد بر اساس  استانداردهاي موجود نمايشگاهي تعيين مي شود .

 

ر- شکایات، انتقادات و تخلف از مقررات

1 -  دعاوي احتمالي شركت كنندگان در نمايشگاه عليه نمايشگاه بين المللي در مورد غرفه و شرايط مربوط به آن و ساير اختلافات بايدكتبا قبل از اختتام هر نمايشگاه به مديريت نمايشگاه منعكس گردد اين دعاوي تا يكماه بعد از پايان نمايشگاه قابل رسيدگي خواهد بود .

 

تبصره : هيات حل اختلاف به عنوان تنها مرجع رسيدگي به شكايات متقاضيان است , كه متشكل از معاونت امور نمايشگاهي - معاونت امور فني - معاونت اداري و مالي و نماينده بازرسي شركت مي باشد.

 

2 -  انتقادات سازنده شركت كنندگان و انعكاس نارساييهاي موجود در برپايي هرچه بهتر نمايشگاههاي بعدي تاثير قاطع خواهد داشت . دريافت اين قبيل انتقادات موجب نهايت امتنان خواهد بود .

3 -  نمايشگاه بين المللي مجاز مي باشد غرفه شركت كنندگاني كه مقررات را رعايت نمي نمايند , در هر زمان كه صلاح بداند تعطيل نمايد و در اين صورت شر كت كنندگان هيچگونه حقي براي مطالبه مبالغ پرداخت شده نخواهند داشت .

4 -  نمايشگاه بين المللي مجاز است از تحويل كالاها و اموال آن دسته از شركت كنندگاني كه نسبت به تسويه بدهي خود ( در موعد مقرر )  اقدام نكنند تا زمان استيفاي كامل حقوق خود خودداري نمايد .

5 -  شكايات مشاركت كنندگان منحصرا در حوزه قضايي شهرستان تهران قابل طرح و رسيدگي است و در هر حال قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه نافذ و لازم الاجرا است .

 

تذكر مهم :

مشاركت كنندگان موظف به رعايت مقررات و شئونات اسلامي مي باشند و با متخلفين برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد .

 

             

 

  • آيين نامه اجرايي نمايشگاههاي خارج از كشور

 

الف – آیین نامه مربوط به واگذاری غرفه

حداقل متراژ قابل واگذاري غرفه ها قبل از ثبت نام به اطلاع متقاضي خواهد رسيد .

شركت كنندگان منتخب موظفند پس از اعلام شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي مبلغ اجاره بها غرفه را بر اساس زمان اعلام شده به حساب معرفي شده بنام شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران واريز و رسيد مربوطه را به مديريت امور مالي شركت سهامي تحويل نمايند .

شركت كنندگان موظفند نسبت به تزئين و آراستن غرفه خود به نحو شايسته اقدام نموده و در اين راستا از حداكثر امكانات خود استفاده نمايند .

شركت كنندگان موظف به رعايت حريم غرفه خود مي باشند و استفاده از فضاي راهروها يا ساير غرفه ها ممنوع مي باشد.  

مسئوليت حفظ و نگهداري غرفه و تجهيزات داخل آن بر عهده شركت كننده بوده و در صورت وارد نمودن هر گونه خسارت به غرفه و تجهيزات آن , مكلف به پرداخت خسارات وارده مي باشد .

شركت كنندگان بهيچوجه مجاز به واگذاري غرفه خود به ديگر افراد يا جابجايي آن با ساير غرفه ها نمي باشند .

شركت كنندگان موظفند حداكثر تا 24 ساعت پس از پايان نمايشگاه محل غرفه را تخليه نمايند. در صورت عدم اقدام به موقع  مسئوليت حفاظت و برگشت كالا و نيز هرگونه هزينه اعم از انبارداري يا جريمه تاخير بر عهده شركت كننده خواهد بود .

مسئوليت حفاظت و سلامت كالاها در هر غرفه در ساعات كار نمايشگاه بر عهده شركت كننده مي باشد .

مسئولين غرفه بايد در تمام طول مدت كار نمايشگاه در محل غرفه حضور داشته باشند و شركت كنندگان به هيچوجه مجاز به تعطيل نمودن غرفه در ساعات بازديد نمايشگاه نيستند .

 

ب- شرایط حمل کالا

كليه كالاهاي ارسالي جهت عرضه در نمايشگاه به صورت موقت ترخيص مي شوند و هزينه هاي مترتبه آن به عهده شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي است , در صورت ترخيص قطعي كالا, در نمايشگاههايي كه توام با فروش مي باشد و همچنين در صورت تمايل شركت كننده به ترخيص قطعي كليه هزينه هاي مربوط به ترخيص و ساير هزينه ها بر عهده شركت كننده خواهد بود .

در نمايشگاههاي بدون فروش،نقل و انتقال هرگونه كالا به خارج از غرفه بايد با اطلاع مدير نمايشگاه صورت گيرد و در صورت واگذاري تمام و يا بخشي از كالا به بازديد كنندگان يا بازرگانان , اين امر بايد با نظر مدير نمايشگاه و مسئولين گمركي آن كشور و پس از انجام مراحل ترخيص قطعي و پرداخت حقوق و عوارض متعلقه صورت پذيرد .

كالاهاي نمايشي بايد از كيفيت و موغوبيت مطلوب برخوردار باشد در غير اينصورت از نمايش آنها جلوگيري بعمل خواهد آمد . بديهي است انبار خارجي (شركت سهامي نمايشگاه) از قبول كالاهاي فاقد استاندارد و بسته بندي مطلوب معذور خواهد بود .

كالاهاي ارسالي به نمايشگاه نياز به مجوز قانوني دارد. ارائه آن از سوي شركت كننده الزاميست .

چنانچه بر اساس مقررات كشور محل برگزاري نمايشگاه , كسب مجوز و يا گواهي خاصي لازم باشد, اخذ آن از سوي شركت كننده الزامي است .

ارائه گواهي بهداشت (از مبدا) براي مواد غذايي , آرايشي و بهداشتي الزامي است .

ارائه گواهي استاندارد در خصوص كالاهائيكه نياز به گواهي استاندارد دارد ضروري است .

شركت كننده موظف است كالاي ارسالي خود را حداكثر تا پايان مهلت مقرر كه باطلاع وي خواهد رسيد همراه با ليست بسته بندي (PACKING LIST ) و ليست قيمت تجاري كالا (INVOICE) مطابق نمونه پيوست به دو زبان فارسي و انگليسي بصورت دقيق (براي هر صندوق يا كارتن و تفكيك) و بر مبناي نرخ صادراتي در سه نسخه تنظيم و به انبار نمايشگاههاي خارجي شركت سهامي تحويل نمايد .

هزينه حمل كالا به ميزان تعيين شده ( مجاز ) براي هر نمايشگاه بر اساس مقررات موضوعه به عهده شركت نمايشگاهها و مابقي طبق تعرفه مقرر بر عهده شركت كننده مي باشد .

شركت سهامي از قبول و حمل كالاهايي كه فاقد بسته بندي صحيح و بهداشتي بوده و يا مدارك مربوط به آنها ناقص باشد معذور است .

شركت سهامي در قبال كالاهايي كه پس از تاريخ تعيين شده به انبار تحويل داده شود هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت در صورتيكه كالاهاي ارسالي فاقد شرايط استاندارد تعيين شده از سوي شركت سهامي ( از نظر وزن, حجم, ابعاد ,نوع و جنس كالا )باشد حمل آن بر عهده شركت كننده مي باشد .

شركت كننده بايد كالاهاي خود را نزد  يكي از شركتهاي بيمه , بيمه كامل نموده تا در صورت بروز حوادث احتمالي , جبران خسارت گردد .

در صورت ترخيص قطعي كالا ( نمايشگاههاي همراه با فروش) , هزينه هاي مربوط به ترخيص كالا مي بايست قبل از افتتاح به مسئول مالي نمايشگاه پرداخت گردد .

شركت كنندگان موظفند در صورت برگشت كالا ليست كالاهاي برگشتي را (همچون رفت كالا) قبلا در 2 نسخه به زبان انگليسي و فارسي تهيه و به مدير نمايشگاه تحويل نمايند .

عوارض ناشي از هرگونه اشكال در قيمتهاي ارائه شده در ليست INVOICE بعهده شركت كننده مي باشد .

 

ج- شرایط مربوط به کالاهای برگشتی

1 -  دريافت كرايه حمل كالاهاي مرجوعي در كشور برگزار كننده نمايشگاه و يا اخذ تعهد كتبي مبني بر پرداخت كرايه حمل پس از رسيدن به كشور از صاحبان كالا و هماهنگي با شركت حمل و نقل توسط مدير نمايشگاه جهت حمل كالاها .

2 -  اعلام كتبي به صاحبان كالا مبني بر رسيدن كالاها و مراحعه جهت تحويل آنها حداكثر طي مدت ده روز از تاريخ صدور نامه ( تحويل كالا پس از تسويه حساب مالي ) .

3 -  درصورت مراجعه صاحبان كالا پس از مدت مذكور هزينه هاي انبارداري طبق بند (د) و (هـ) مصوبه شماره 4122 مورخ 10/3/80 هيات محترم مديره محاسبه و اخذ خواهد شد .

4 -  در صورت عدم مراجعه طي مدت 60 روز از تاريخ اولين نامه به صاحبان كالا (با توجه به هزينه هاي انبارداري) پس از تاييد مدير عامل محترم و يا هيات محترم مديره كالاها به نفع شركت ضبط و نسبت به چگونگي آن اقدام گردد .

 

 تبصره 1 : در صورت مراجعه متقاضيان طبق بند 1 هزينه انبار داري تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 2 : كالاهائيكه تاريخ مصرف داشته و در صورت منقضي شدن تاريخ مصرف , كالاها طي صورتجلسه اي توسط كميته ذيربط معدوم و در صورت وجود هزينه , پرداخت مبالغ مربوطه بعهده صاحبان كالا خواهد بود .

 

د- خدمات

1 -  شركت كنندگان منتخب مي توانند از خدمات امور مسافرتهاي شركت سهامي نمايشگاهها جهت تهيه ويزا, هتل و بليط هواپيما استفاده نمايند كه در اين صورت لازم است ضمن درخواست كتبي و اعلام موارد مورد نياز در ليست افراد اعزامي حداكثر تا پايان مهلت مقرر به مديريت نمايشگاه معرفي و تصوير گذرنامه آنان نيز تحويل گردد . بديهي است پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده شركت كنندگان مي باشد . درخواست كتبي در مورد استفاده از خدمات بليط و هتل ضروري است .

 

تبصره : هزينه اخذ ويزا هر نفر بعهده شركت كننده مي باشد كه به هنگام تحويل مدارك دريافت ميشود .  در صورتي كه فرد متقاضي ويزا از انجام سفر منصرف گردد و يا سفارتخانه كشور محل برگزاري نمايشگاه به هر دليل از اعطاي ويزا امتناع ورزد شركت سهامي نمايشگاه هيچگونه مسئوليتي را بر عهده نداشته و هزينه هاي پرداخت شده به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .

 

2 -  مشخصات شركت كنندگان منتخب شامل ( عنوان موسسه يا شركت , نشاني و رشته فعاليت با نوع توليدات به طور رايگان در كتاب رسمي نمايشگاه درج ميشود ) . لذا شركت كنندگان موظفند مشخصات كامل موسسه يا واحد متبوعه خود را طبق فرم مربوطه در مهلت تعيين شده به مديريت نمايشگاه تسليم نمايند . بديهي است پس از انقضا مهلت مقرر شركت سهامي تعهدي جهت درج مشخصات در كتاب رسمي نمايشگاه نخواهد داشت .

* توصيه مي گردد جهت ارزيابي و چگونگي بازار با مراجعه به واحد بازاريابي شركت نسبت به دريافت اطلاعات لازم اقدام  فرمايند. بديهي است مسووليت ارزيابي بازار به عهده شركت كننده مي باشد .

 

ه – تذکرات مهم

1 -  در صورتيكه تعداد متقاضيان نمايشگاه بيش ازظرفيت پذيرش آن باشد ايجاب مي نمايد اولويت زماني در ارسال مدارك به عنوان يكي از عوامل موثر در پذيرش واجدين شرايط در نظر گرفته شود . لذا مقتضي است متقاضيان حتما به مهلت هاي تعيين شده دقت نظر كافي داشته باشند . بديهي است پس از تكميل غرفه هاي موجود و انقضاي مهلت مقرر شركت سهامي از پذيرش و ثبت نام متقاضيان معذور خواهد بود .

2 -  شركت سهامي در انتخاب شركت كنندگان اختيار تام دارد .

3 -  آشنايي به امور بازرگاني بين المللي و همچنين آشنايي به زبان انگليسي و يا زبان رسمي كشور مورد نظر براي غرفه داران الزاميست .

4 -  دارا بودن كاتالوگ يا بروشور و كارت ويزيت مناسب به زبان انگليسي جهت معرفي فعاليتها و كالاهاي نمايشي الزامي است .

5 -  فعاليتها و اقدامات نمايندگان اعزامي شركت كننده در نمايشگاه بايد تحت نظارت و مورد تاييد مديريت غرفه باشد و از اين حيث مديريت غرفه بعنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران اختيار تام دارد .

6 -  رعايت ضوابط و شعائر اسلامي از سوي شركت كنندگان الزامي مي باشد .

7 -  در صورت تمايل به مشاركت كليه فرمهاي مربوطه مي بايست تكميل و حداكثر تا مهلت مقرر به مديريت نمايشگاه تحويل فرمائيد .

8 -  در صورت نياز به اطلاعات تكميلي, متقاضي مي تواند با مديريت نمايشگاه مربوطه تماس حاصل فرمائيد .

9 -  لازم است در تهيه  INVOICE , PACKING LIST   نهايت دقت بعمل آيد . لذا بروز هرگونه اشكال در ليستهاي مذكور به عهده شركت كننده مي باشد .

10 -  استفاده از افراد محلي در غرفه بايد با هماهنگي مدير نمايشگاه باشد .

11 -  در صورتي كه شركت كننده كسري در كالاي ارسالي خود مشاهده نمايد موظف است موارد مربوطه را كتبا با ذكر مورد به مدير نمايشگاه منعكس نمايد .

12 -  حضور شركت كنندگان 48 ساعت قبل از افتتاح در محل نمايشگاه ضروري ميباشد .

13 -  تحويل كالاها در غرفه انجام مي شود و شركت كننده مكلف است نسبت به چيدمان غرفه اقدام نمايد .

 

( برگرفته از وب سايت www.iranfair.com   مرکز توسعه صادرات / نمايشگاه تهران )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 
     
   
     
   
 
 
     
   
   
   
 
 
 

 

 

 
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به گروه ساروبن میباشد
ثبت نام
نام کاربری
کلمه عبور
فراموشی کلمه عبور
خبرنامه
کارت تبریک ، کارت تبریک نوروز ، کارت تبریک عید ، کانون تبلیغات ساروبن
تبليغات
دستگاه های تکمیلی چاپ و لیزر - ساتا
گروه پژوهشی عفراوی
نمایندگی نیملاک انگلستان
کارت ویزیت و لیبل خاص ساروبن